Echipa de proiect

Coordonator grant: Iurea Ionuț – prof. dr. Istorie

Resposanbil financiar-contabil: Prodan Elena-Sorina – contabil

Expert achiziții: Cazan Ion – administrator patrimoniu

Responsabil grup țintă: Mihai Andrei-Nicolae – informatician

 

Cadrele didactice implicate în derularea orelor remediale:

Prof. Arsene Carmen – Limba și literatura română

Prof. Comănescu Gabriela – Limba și literatura română

Prof. Cojocaru Adrian – Matematică

Prof. Popescu Dumitru – Matematică

Prof. Iurea Mariana-Cătălina – Biologie

Prof. Țuțuianu Ion – Geografie