Echipa de proiect

Coordonator grant: prof. dr. Iurea Ionuț – director

Resposanbil financiar: Andreescu Aida – contabil

Expert achiziții: Cazan Ion – administrator patrimoniu

Responsabil grup țintă: Mihai Andrei – informatician

 

Cadrele didactice implicate în derularea orelor remediale:

Prof. Arsene Carmen – Limba și literatura română

Prof. Comănescu Gabriela – Limba și literatura română

Prof. Cojocaru Adrian – Matematică

Prof. Vlăducă Carmen-Aurelia – Matematică

Prof. Iurea Mariana-Cătălina – Biologie

Prof. Țuțuianu Ion – Geografie