Acasă

PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR 

(ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT)

 

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI

Titlul subproiectului: „Ne pregătim pentru viitor!”

Acord de grant nr. SGL/RII/361 din 01.10.2018

Începând cu luna octombrie 2018, LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI a devenit beneficiarul unui grant în cadrul Rundei a doua a Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) a Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, în urma semnării Acordului de grant între Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Liceul Tehnologic Voineşti. Implementarea proiectului va fi realizată în perioada octombrie 2018 – octombrie 2022.

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022.

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Mai multe detalii sunt disponibile pe siteul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.